Vilkår


  1. ANVENDELSESOMRÅDE

De følgende vilkår og betingelser gælder for alle ordrer, der afgives via vores online shop. Vores online shop henvender sig udelukkende til forbrugere.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende ligger uden for deres handel, forretning eller erhverv. En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af sin kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

  1. KONTRAKTPARTNER, INDGÅELSE AF KONTRAKT, KORREKTIONSMULIGHEDER

Købskontrakten indgås med qimat.dk.

Ved at placere produkterne i onlinebutikken afgiver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt for disse varer. Du kan i første omgang placere vores produkter i indkøbskurven uden forpligtelse og til enhver tid korrigere dine indtastninger, før du sender din bindende ordre ved hjælp af de korrektionshjælpemidler, der er angivet og forklaret i ordreprocessen. Kontrakten indgås, når du accepterer tilbuddet om de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på bestillingsknappen. Umiddelbart efter afsendelse af ordren modtager du endnu en bekræftelse via e-mail.

  1. KONTRAKTSPROG, OPBEVARING AF KONTRAKTTEKST

Det eller de sprog, der er tilgængelige for indgåelse af kontrakten: Tysk

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig ordredataene og vores GTC i tekstform. Af sikkerhedsmæssige årsager er kontraktteksten ikke længere tilgængelig via internettet.

  1. LEVERINGSBETINGELSER

Ud over de angivne produktpriser kan der påløbe forsendelsesomkostninger. Du finder mere detaljerede oplysninger om eventuelle forsendelsesomkostninger i tilbuddene.

Vi leverer kun ved afsendelse. Det er desværre ikke muligt selv at afhente varerne.

Vi leverer ikke til pakkestationer.

  1. BETALING

Følgende betalingsmetoder er tilgængelige i vores butik:

Kreditkortoplysninger
Du indtaster dine kreditkortoplysninger under bestillingsprocessen. Dit kort vil blive debiteret umiddelbart efter bestillingen.

PayPal, PayPal Express
For at kunne betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (“PayPal”), skal du være registreret hos PayPal, legitimere dig med dine adgangsdata og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingstransaktionen udføres af PayPal umiddelbart efter, at ordren er afgivet. Du vil modtage yderligere instruktioner under bestillingsprocessen.

Klarna
I samarbejde med betalingstjenesteudbyderen Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (“Klarna”) tilbyder vi dig følgende betalingsmuligheder. Betaling via Klarna er kun tilgængelig for forbrugere. Medmindre andet er angivet nedenfor, kræver betaling via Klarna en vellykket adresse- og kreditkontrol og foretages direkte til Klarna. Yderligere oplysninger kan findes i den respektive betalingsmulighed og i ordreprocessen.

Køb på konto via Klarna
Fakturabeløbet forfalder 14 dage efter afsendelse af varerne og modtagelse af fakturaen.

Klarna direkte debitering
Du udsteder et SEPA-mandat til direkte debitering til Klarna. Klarna informerer dig om datoen for debitering af kontoen (såkaldt prenotification). Kontoen debiteres, når varerne er afsendt.

Køb i rater via Klarna
Du kan betale fakturabeløbet i månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb. Den mindste rate er 6,95 euro.

  1. GARANTI OG REKLAMATIONSRET

6.1 ANSVAR FOR MANGLER

Det lovpligtige ansvar for mangler gælder.

6.2 GARANTIER OG KUNDESERVICE

Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og deres nøjagtige betingelser kan findes sammen med produktet og på særlige informationssider i onlinebutikken.

Kundeservice: Du kan kontakte vores kundeservice med spørgsmål, klager og indsigelser på hverdage fra kl. 9.00 til 18.00 via e-mail på info@qimat.dk.

  1. ANSVAR

Vi er altid ansvarlige uden begrænsning for krav baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter

i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred,
i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse,
i tilfælde af garantiløfter, hvis det er aftalt, eller
for så vidt som produktansvarslovens anvendelsesområde åbnes.


I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for den korrekte gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan stole på (kardinalforpligtelser) på grund af let uagtsomhed fra vores side, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, er ansvaret begrænset til størrelsen af den skade, der kan forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis forekomst typisk må forventes.
I modsat fald er krav om skadeserstatning udelukket.

  1. LØSNING AF TVISTER

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde her [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Vi er ikke forpligtet til eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Vilkår og betingelser oprettet med Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] juridiske teksteditor i samarbejde med FÖHLISCH Rechtsanwälte.